Coronaprotocol

Kantine

Bij binnenkomst:

 • Zonder inschrijving is er geen toegang mogelijk
 • Gasten dienen hun handen te desinfecteren door middel van handgel.
 • Het tassenrek wordt niet gebruikt, de tennistas plaatsen we naast ons op de grond om afstand te creëren.
 • Bij inschrijving heeft men de gezondheidsvragen beantwoord, deze zullen door de barvrijwilliger bij binnenkomst worden herhaald. is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?. Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
  ls het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan mogen de gasten plaats nemen aan een tafel/aan de bar.
 • Door middel van vloermarkeringen bij de ingang wordt er gevraagd 1,5 meter afstand te houden als men niet door kan lopen.

Bij vertrek: 

 • Het verlaten van de kantine dient te geschieden door de schuifdeuren
 • Zorg voor 1,5 meter afstand (tussen medewerkers en gasten maar ook gasten onderling)

Barvrijwilliger:

 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen barvrijwilligers binnen 1,5 meter aan tafel of aan de bar de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel/bar zitten.
 • Zorgt ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand tussen personen zit die aan verschillende tafels zitten.
 • Reinigt tafels, stoelen grondig als de mensen de kantine hebben verlaten
 • Maak bij het afrekenen alleen gebruik van het PIN apparaat
 • Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
 • Barvrijwilligers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
 • Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Terras

 • Tafels staan 3 meter hart op hart uit elkaar.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.
 • Bij ontvangst op het terras moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Reinig tafels en stoelen grondig als gasten het terras hebben verlaten.
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Address

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge