Kantinewerkzaamheden

Handleiding werkzaamheden kantinedienst

In deze handleiding zijn de werkzaamheden opgenomen die van je worden veracht tijdens je kantinedienst. Alle handleidingen liggen achter de bar in de bovenste lade onder het koffiezetapparaat. Hieronder staat beknopt weergegeven wat er tijdens je bardienst van je wordt verwacht.

Enkele regels betreffende bardiensten

Verhindering

Mocht je op de dag waarop je bent ingeroosterd voor kantinedienst niet kunnen, dan kun je met iemand ruilen. Geef dit ook door op [email protected] Het blijft wel je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er op het moment dat je ingedeeld bent, iemand de bar bezet. Mocht je niet aan je kantinedienst voldoen dan wordt een bedrag in rekening gebracht en je kantinedienst wordt opnieuw ingepland. Afmelden voor een kantinedienst is niet mogelijk!

Wat als de kantinedienst uitvalt

Kantinediensten die minder dan 24 uur tevoren worden geannuleerd worden niet opnieuw ingepland. Eerder geannuleerde kantinediensten worden wel opnieuw ingepland.

Openen van de kantine/overnemen kantinedienst

De kantinedienst opent de kantine of neemt het pasje over van degene die kantinedienst voor hem heeft. Als de kantine geopend moet worden, wordt het pasje opgehaald bij een van de sleuteladressen. De sleuteladressen zijn te vinden op de website: sleuteladressen

Laat je niet verrassen: spreek van tevoren af met degene bij wie je de sleutel gaat halen. Met het pasje kan zowel de poort als de kantine worden geopend.

Kantinedienst

Diegene die de kantinedienst draait is verantwoordelijk voor het gastvrij verzorgen van de kantinedienst

Drank inschenken

In de handleiding “ waar vind ik” staat waar je de schenkvoorraad frisdrank, bier, wijn etc vind. Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden aan personen onder de 18 jaar en geen sterke drank aan personen onder de 21 jaar. Bij twijfel moet gevraagd worden naar een legitimatiebewijs.

Lege flessen

Lege flessen moeten worden gesorteerd en in een lege krat worden teruggezet. Flessen zonder statiegeld in de glasbak in de keuken. Al de plastic flessen moeten worden platgedrukt en gaan in de plastic verzamelemmer achter de bar.

Openingstijden

De openingstijden van de kantine staan aangegeven op de activiteitenkalender van TC Hooghei. In overleg met de kantinedienst mag de openingstijd met een uur worden verlengd.

  

Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)

Iedereen die kantinedienst draait moet in het bezit zijn van een zgn. IVA-certificaat. Van iedereen die in aanmerking komt voor een ingeroosterde kantinedienst of die lid is van de bargroep moet een kopie van het certificaat aanwezig zijn in de kantine. Het desbetreffende lid is zelf verantwoordelijk voor het halen van dit certificaat. Het certificaat kan gratis behaald worden via www.nocnsf.nl/IVA

Indien men niet over een IVA certificaat beschikt, kan geen kantinedienst draaien en wordt de afkoopsomregeling van kracht.

Wat te doen als er niemand (meer) is en vermoedelijk niemand meer komt?

Indien je bent ingeroosterd voor een kantinedienst blijf je aanwezig, gedurende de volledige tijd dat de kantinedienst gepland is, tenzij:

 • er niemand meer aanwezig is en
 • er geen activiteiten meer zijn (Let op! op vrijdagavond en zaterdagmiddag wordt er gespeeld door de darters) en
 • indien er vrij getennist kan worden: de velden onbespeelbaar zijn en het niet reëel te verwachten is dat deze nog bespeelbaar worden voor de eindtijd van je kantinedienst.

Als de kantinedienst uitvalt vanwege weersomstandigheden, neem dan aub contact op met de barcommissie.

Wet en vergunningsvoorschriften

 1. Verkoop van zwak-alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 21 jaar is verboden
 3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden zijn zichtbaar in de kantine opgehangen.
 4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 8. Roken in de kantine is niet toegestaan.

Snacks uit de frietpan

Snacks worden door de kantinedienst in ieder geval tot een uur voor sluitingstijd op bestelling klaargemaakt, ook als dit slechts een kleine bestelling is. Indien snacks in het laatste uur voor sluitingstijd worden besteld beslist de kantinedienst of er nog voldoende gelegenheid is om snacks te maken en daarna op te ruimen.

Diverse bestellingen

In de handleiding “waar vind ik” staat waar friet, ijs, chip’s, tosti’s e.d. liggen en hoe deze klaar te maken.

Afrekenen

Bestellingen worden bij voorkeur direct afgerekend. Op verzoek kan er in de kassa een rekening worden geopend. Bij competities wordt doorgaans een gezamenlijke rekening gemaakt voor de teams die tegen elkaar spelen. Graag alles per pin laten betalen! Dit is voor vooral voor uw veiligheid.

  

Gebruik made2pay kassa

Vriendelijk verzoeken wij u tijdens de bardienst de Ipad te gebruiken en alle consumpties daarop te verrekenen. U vind de gebruiksaanwijzing in de map. 

Hoe moet ik gedeelde rekeningen aanpakken?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de rekeningen in het programma te delen.

Nu los je het op volgens onderstaand voorbeeld.
Er is een gedeelde rekening aangemaakt en de eerste persoon gaat naar huis.
De totale rekening komt op 42,— die met 6 personen gedeeld moet worden.
De eerste persoon rekent 42/6=7 euro af.
Opschrijven op het kladblok dat 7 euro is betaald.
Ga nu verder met de rekening totdat de volgende persoon weggaat.
De rekening is nu opgelopen tot 48 euro, en de volgende persoon gaat weg.
Deze moet dan 48-de opgeschreven 7 euro= 41 delen door 5 = 8,20 betalen.
Opschrijven op het kladblok dat er 7+8,2=15,20 is betaald.
Doorgaan met de rekening tot de volgende vertrekt.
De rekening is nu 52,— De volgende persoon moet dan 52-15,20=36,80 delen door 4 = 9,20 afrekenen.

Enz…enz..

Als de laatste persoon heeft afgerekend, de gedeelde rekening doorboeken..

Indien het niet mogelijk is de kassa te gebruiken, zijn er voorraadlijsten aanwezig in de lade onder het koffiezetapparaat die dan ingevuld dient te worden.

Klanten van buitenaf

De kantine is alleen toegankelijk voor leden en gasten bij tennisactiviteiten. Het bestuur kan hierop uitzonderingen maken.

Kantinedienst tijdens heren-, dames- en mix-avonden

Tijdens deze avonden wordt vaak een gezamenlijke rekening gemaakt. De deelnemers spreken dat dan vooraf af met de kantinedienst. De kantinedienst zorgt voor 3 ballen per bezette baan. Deze staan in de voorraadruimte achter de keuken, bovenop de middelste stelling. De kantinedienst zorgt er ook voor dat de ballen weer terug in de emmer gaan.

Televisie en Muziek

Zie de handleidingen

Voorraad aanvullen

De kantinedienst zorgt er voor, dat aan het einde van de dienst de volgende voorraad is aangevuld.

VUL NIEUWE VOORRAAF STEEDS AAN ACHTER DE OUDE VOORRAAD

 1. in de koeling met AA en Spa blauw en Spa rood onder de bar
 2. in de koeling met frisdrank onder de bar
 3. in de koeling met wijn etc onder de bar
 4. in de koeling met de glazen deur achter de bar
 5. in het snoeprek in de achterwand van de bar
 6. in de theedoos
 7. in de bakjes voor suiker en melk op de bar

  

Opruimen

De kantinedienst zorgt ervoor, dat de kantine en het terras opgeruimd zijn bij zijn/haar vertrek

Dit betekent:

 1. Al het gebruikte servies staat schoon terug in de kasten
  • glazen zijn gespoeld;
  • overig servies is gewassen in de vaatwasser (en de vaatwasser is leeggemaakt)
 2. Het aanrecht in de keuken en de frietpan zijn schoon
 3. Lege flessen staan in de kratten
 4. De bar is schoon
  • De spoelbak is leeg, de lekbladen en de goten onder de lekbladen zijn eerst met een natte doek en sop afgedaan, daarna ingespoten met reiniger en weer droog gemaakt
  • de rest van de bar is met een natte doek en zonodig met sop afgedaan
 5. De tafels zijn afgeruimd en schoongemaakt met een natte doek en sop en de tafels en barkrukken zijn terug gezet op de plaats waar ze moeten staan. Als het terras gebruikt is, worden ook de tafels en stoelen van het terras weggezet.
 6. Alle apparatuur is uitgezet
 7. De kantine is geveegd
 8. De voorraad is bijgevuld
 9. De prullenbakken zijn zonodig geledigd. De volle zakken gaan in de vuilcontainer buiten.
 10. Na de pasjesavonden de gebruikte ballen weer terug in de emmer zijn gedaan

Aftekenlijst

De aftekenlijst is aanwezig op de iPad

Afsluiten van de kantine/overdragen kantinedienst

De kantinedienst houdt zich aan de sluitingstijden zoals vastgesteld in het kantinereglement. De kantinedienst zorgt voor het afsluiten van het park of geeft het pasje over aan degene die kantinedienst na hem heeft. De kantinedienst verlaat altijd als laatste de kantine en het park.

Let bij het afsluiten op het volgende:

 • Alle verlichting wordt uitgeschakeld (denk aan de WC en Douche)
 • Alle deuren en ramen worden gecontroleerd en gesloten (let ook op de hoekprofielen in de schuifpui)
 • De poort aan de straat wordt afgesloten
 • De sleutel wordt afgegeven bij het sleuteladres waar de sleutel is opgehaald

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Adres

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge

KVK-nummer

40283880