Baanreglement

1. Toegangstijden park: 

09:00 - 22:30 uur.

2. Toegang tot de banen:

Het bespelen van de banen is voorbehouden aan leden van de vereniging, in het bezit van een geldig pasje.

3. Reserveren van een baan:

Men reserveert het recht om op een baan te spelen door een baan af te hangen op het digitale afhangbord. Zonder baanreservatie heeft men geen speelrecht. Dit speelrecht vervalt indien men na het reserveren het park verlaat. De gereserveerde speeltijd bedraagt 45 minuten. De speeltijd verlengen mag slechts indien de speeltijd verstreken is en er geen andere speelgerechtigden zijn.

4. Wachttijd:

Zijn alle banen gereserveerd en men moet langer dan 45 minuten wachten, dan is men verplicht te gaan dubbelen.

5. Voorkeursrechten:

Alle banen zijn op op de volgende avonden gereserveerd:

  • maandag avond vanaf 18:00 uur : jeugdavond
  • dinsdag avond vanaf 18:00 uur : herenavond
  • woensdag avond vanaf 18:00 uur : damesavond

6. Algemene regels:

Op de banen zijn tennisschoenen verplicht.

7. Afhangsysteem:

Het afhangbord bevindt zich buiten, naast de ingang van de kantine. Dit bord moet worden gebrukt voor het reserveren van een baan. Is er een baan vrij dan plaatst men het ledenpasje bij het betreffende baannummer en zet de klok op het bord gelijk met de tijd op dat moment. Men heeft vanaf dat moment recht op maximaal 45 minuten spelen op de gereserveerde baan. Zijn alle banen bezet, dan kan er gereserveerd worden. De klok moet dan ingesteld worden op het tijdstip dat men kan gaan spelen.

8. Jeugd:

De jeugd mag gebruik maken van de banen tot 18:00 uur. De jeugd van 15 t/m 17 jaar mag deelnemen aan dames- of herenavond tot 20:00 uur. Jeugd vanaf het voortgezet onderwijs mag op maandag, donderdag en vrijdag tot 20:00 uur gebruik maken van de banen.

9. Toezicht:

Kinderen die nog niet deelnemen aan het basisonderwijs mogen zich alleen onder toezicht op het park begeven. 

Het bestuur ziet toe op naleving van het baanreglement. 

AANVULLENDE BAANREGELS

  • Men mag de banen uitsluitend betreden in nette tenniskleding en met nette tennisschoenen.
  • Men behoort zich ten op zichte van zijn tegenstander altijd netjes te gedragen.
  • Men mag beslist niet met zijn/haar racket gooien.
  • Men mag de banen beslist niet betreden als er sneeuw op ligt of als er plassen op staan of wanneer na vorst de dooi is ingetreden.
  • Men neemt geen snoep, kauwgom e.d. mee op de baan.
  • Men dient na het verlaten van de banen afval, zoals lege flesjes e.d., in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. 

Als wij bovenstaande regels met zijn allen naleven dan kunnen wij nog jaren van onze tennisbanen genieten.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Adres

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge

KVK-nummer

40283880