Richtlijnen (gewijzigd 12 mei 2021)

Richtlijnen algemeen

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan;
• personen van 27 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
• vermijd drukte; .
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• doe de gezondheidscheck voor aanvang van de sportactiviteit, de gezondheidscheck vind je hier;
• tennissers tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in teamverband sporten; tennissers vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen sporten.

Vanaf 19 mei mag er weer in groepen tot 30 personen worden gesport, personen van 27 jaar en ouder dienen altijd 1,5 meter afstand in acht te nemen.


• het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de activiteit;
• na afloop van de sportactiviteit dient iedereen het park zo snel mogelijk verlaten;
• Reserveren van een baan is verplicht;


Richtlijnen tijdens het spelen

• Houd altijd 1.5 meter (ongeveer je arm plus racketlengte) afstand.
• Vermijd fysiek contact.
• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
• Geef geen high fives.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.

Vereniging en accommodatie

• Kantine, kleedkamers, toiletten en douches zijn dicht;
• EHBO-materialen en een AED zijn beschikbaar en toegankelijk;
• Vrijwilligers, medewerkers en/of trainers hebben een uitgebreide instructie gekregen over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd;

Wedstrijden

• Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, interne wedstrijden voor personen tot 27 jaar zijn toegestaan.

Sporten tot en met 26 jaar

• Tennissers tot 27 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
• zodra spelers van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
• kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club/ vereniging;
• personen met klachten blijven thuis;

Sporten vanaf 27 jaar of ouder

• buiten mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;

Vanaf 19 mei mag in in een maximale groepsgrootte van 30 personen worden gesport, de 1,5 meter maatregel blijft van kracht,


• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Uitzonderingen

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;

Eventuele besmetting

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit
de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Deze richtlijnen zijn samengesteld uit het protocol van het NOC*NSF aangevuld met de richtlijnen van de KNLTB

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Address

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge